cdn.tarikhejahan.com - /NewsImage/8f7f2b941fd34592934288a2740cac5d/


[To Parent Directory]

8/31/2020 6:53 AM 14676 mid-تصویر میز و اتاق کار آشفته اینشتین در سال ۱۹۵۵ که توسط رالف مورس گرفته شد، بسیار معروف است و از سوی دیگر برای شماری از ماها دست‌آویزی برای گریز از مرتب کردن اتاق‌هایمان است!.jpg
8/31/2020 6:53 AM 3356 th-تصویر میز و اتاق کار آشفته اینشتین در سال ۱۹۵۵ که توسط رالف مورس گرفته شد، بسیار معروف است و از سوی دیگر برای شماری از ماها دست‌آویزی برای گریز از مرتب کردن اتاق‌هایمان است!.jpg
8/31/2020 6:53 AM 47756 تصویر میز و اتاق کار آشفته اینشتین در سال ۱۹۵۵ که توسط رالف مورس گرفته شد، بسیار معروف است و از سوی دیگر برای شماری از ماها دست‌آویزی برای گریز از مرتب کردن اتاق‌هایمان است!.jpg
8/31/2020 6:54 AM 295842 مغز انیشتین - T.Harvey، عکس گرفته شده توسط توماس هاروی یک آسیب شناس دانشگاه پرینستون، از مغز آلبرت اینشتین، پس از سرقت آن را بدون رضایت انیشتین است. خیلی ترسناک.png